O nás

Oběhové hospodářství Renesance
je dobrovolný svazek obcí s hlavním předmětem činnosti zabezpečit kompletní služby v oblasti nakládání s odpady.
 
Povinnost zajistit nakládaní s odpadem je uložena na jeho původci, což jsou jednotlivé obce a města. Obce a města na území Mikroregionu Telčsko tuto skutečnost dosud řešili každý samostatně. Základním problémem se však ukázala jejich závislost na nadnárodních společnostech. Proto se 11 obcí 2 městysy a město Telč rozhodli založit dobrovolný svazek obcí OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ RENESANCE.

Důvod založení:
  • svozová společnost v rukách obcí, vyšší podíl obce na rozhodování
  • sdružení = efektivita
  • připravit se na zákaz skládkování komunálního odpadu, který je plánován na rok 2024
  • osvěta obyvatelstva o hierarchii nakládání s odpady
  • předcházení vzniku odpadu,
  • příprava k opětovnému použití,
  • recyklace odpadů,
  • jiné využit odpadu, např. energetické,
  • v poslední řadě odstranění odpadu skládkováním.
  • maximální podpora třídění odpadu (popelnice do domácností)

Ustavující valná hromada se konala 5. 8. 2015 v Mrákotíně.

Název oběhové hospodářství:
Je to moderní trend a náhrada za dříve (i dnes) hojně využívaný termín „odpadové hospodářství“. Mělo by to odrážet smysl celého budoucího nakládání s odpady, tedy pokud konkrétní věc ztratí své původní poslání nebo je ukončena jeho životnost, je vysílána znovu do oběhu jako surovina pro další využití, materiál pro zpracování, předmět k opravě…
ADRESA

Kraj Vysočina