K zapůjčení zbýva: 23 9 30
      Přihlásit
◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842    ◄◄◄◄ 8.7.2024 bude kancelář OHR z provozních důvodů uzavřena,  v nutném případě nás kontaktujte na tel.: 608 547 704 nebo 606 676 842 

Besedy a informační akce

V návaznosti na změny a koncepční řešení odpadového hospodářství v Telči byl zrealizován projekt zaměřující se na informovanost/osvětu obyvatel města. V rámci projektu se uskutečnila řada besed, informačních dnů a vytvoření webových stránek shrnující veškeré informace týkající se problematiky nakládání s odpady a všechny další související oblasti životního prostředí.
Celkově tedy byly zrealizovány 3 besedy pro veřejnost, individuální besedy (informační dny), besedy na mateřských školách, základních školách a na místním gymnáziu. Účast na besedách byla zajištěna prostřednictvím tiskových materiálů – letáčky s uvedením problematiky, místem a termínem konání besed.
Veškeré besedy byly naplněny informacemi odpadového hospodářství města, dopady lidské činnosti na přírodu a životní prostředí včetně kvality ovzduší a informacemi z oblasti úspory energie.
Výstupem projektu je zajištění odpovědného přístupu občanů města k životnímu prostředí jako celku.

Prezentace ZŠ
Prezentace MŠ
Prezentace Gymnázium
Prezentace zkvalitňování sběru odpadu
Prezentace zkvalitňování sběru odpadu 2
ADRESA

Kraj Vysočina