JSME FIRMA

Podle zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., je původcem odpadů každý, tj. i právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, při jejíž podnikatelské činnosti vznikají odpady.

Podnikatelé a právnické osoby musí zabezpečit odpovídající zajištění likvidace tohoto odpadu a jeho vytříděných složek sami a na své náklady. K jednotlivým druhům odpadů je nutné vést průběžnou evidenci a doklady o likvidaci všeho odpadu.

Pokud máte řádně uzavřenou smlouvu se svozovou společností na likvidaci směsného odpadu a současně i smlouvu k odstraňování vytříděných složek, vyhnete se sankcím, které pro právnické osoby a fyzické osoby podnikající na základě živnostenského oprávnění mohou dosáhnout až 300.000,- Kč. Je tedy vhodné zvážit, zda takové riziko podstupovat.

Společnost OHR Services s.r.o. nabízí. pytlový, popelnicový i konejnerový sběr odpadu.


 

Právnické osoby, které uzavřou s OHR Services s.r.o. smlouvu na svoz komunálního odpadu mají svoz tříděných odpadu zdarma. Navíc si mohou vyzvednout pytle na plast a papír zdarma v kanceláři OHRs na Městském úřadě – Živnostenský odbor, pí Klímová, po, st 8:00 – 12:00,  nebo po domluvě na tel.:  608 547 704

TERMÍNY SVOZU ODPADU

Hostětice
Dolní Vilímeč
Černíč
Krahulčí
Lhotka
Mysletice
Nevcehle
Nová Říše
Pavlov
Řídelov
Sedlejov
Stará Říše
Telč
Urbanov
Vystrčenovice
Řásná
Kostelní Myslová
Volevčice


 

ADRESA

Kraj Vysočina