Jak bude v Telči svoz od domu nově organizován?

Město Telč je rozděleno na čtyři zóny. V každé zóně bude svoz probíhat v jeden konkrétní den v týdnu v následujícím rytmu: 1. týden směsný, netříděný odpad (popelnice); 2. týden tříděný odpad (žluté a modré nádoby na plasty a papír), 3. týden směsný, netříděný odpad (popelnice), 4. týden nic. Hospodaření s odpady bude zajišťovat nově vzniklý dobrovolný svazek obcí„Oběhové hospodářství Renesance“ prostřednictvím své společnosti OHR services s.r.o.
ADRESA

Kraj Vysočina