Vyplnění formuláře pro objednání nádob

Vyplnění formuláře pro objednání nádob

Vážení občané, tato část webu Oběhového hospodářství Renesanace má za úkol provést Vás problematikou získání odpadových nádob pro třídění odpadů.

K dispozici jsou v současné době nádoby o velikosti 240 l na plast a papír a KOMPOSTÉRY.


Cílem tohoto webového formuláře je zjednodušit výdej nádob a všem zájemcům ušetřit čas nutný k sepsání požadovaných smluv o výpůjčce. V klidu domova můžete vyplnit požadované údaje. Poté dojde k vygenerování a tisku smlouvy, kterou následně podepíšete při výdeji nádoby.


Postup se skládá z pěti kroků:
1. Seznámení se s návrhem smlouvy o výpůjčce - veřejný návrh smlouvy o výpůjčce, včetně dvou příloh
2. Registrace občana či statutárního zástupce společenství vlastníků bytových jednotek - pro vypůjčení odpadové nádoby, respektive pro uzavření smlouvy o výpůjčce je nezbytná registrace v systému
3. Doplnění údajů do návrhu smlouvy o výpůjčce - tímto krokem doplníte počet a typ půjčovaných nádob a jejich umístění
4. Odeslání návrhu smlouvy o výpůjčce - odesláním vyplněné smlouvy předáte připravený a zkontrolovaný dokument kanceláři OHR, která zajistí podpis ze strany dobrovolného svazku obcí a připraví nádobu k vyzvednutí
5. Vyzvednutí odpadové nádoby - po schválení a podpisu smlouvy ze strany OHR a přípravě nádoby budete vyzváni elektronickou zprávou a SMSkou k vyzvednutí

Jak získáte nádoby na plast a papír

Zájemci získají nádoby zdarma do výpůjčky s tím, že podmínkou je:
  • využívat nádoby výhradně ve městě Telč řádně k ukládání výlučně tříděného odpadu
  • nejméně 3x v jednom kalendářním roce v rámci svozových dnů sběru separovaného odpadu ve městě Telči zajistit výsyp nádoby od své nemovitosti. Přičemž jednotlivé nádoby musí být nejméně z  ½ naplněny a musí obsahovat pouze vymezené odpady. Další podmínky jsou součástí smlouvy o výpůjčce, kterou musí zájemce uzavřít s Dobrovolným svazkem obcí Oběhové hospodářství Renesance.
O nádobu může požádat pouze vlastník, případně spoluvlastník rodinného domu a v případě bytového domu zástupce společenství vlastníků bytových jednotek/bytového družstva. Společenství vlastníků bytových jednotek/bytového družstva mohou získat 2 nádoby na plast a 2 nádoby na papír. Ostatní nemovitosti pouze po jedné nádobě.

Nádoby nejsou určeny po podnikatelské subjekty. Podnikatelé mají ze zákona povinnost zajistit likvidaci svého odpadu. Dobrovolný svazek obcí Oběhové hospodářství Renesance nabízí podnikatelům odvoz tříděného odpadu od provozovny zdarma. Ovšem je nutné mít vlastní nádobu na tříděný odpad – plast či papír.


V případě nejasností si neváhejte vyžádat doplňující informaci na e-mail: info@ohrr.cz, tel.: 608 547 704.
ADRESA

Kraj Vysočina